Proizvodnja

Objekat za skladištenje i preradu meda je po HACCP sistemu.

haccap

Dobijeni HACCP sistem sertifikat znači integrisani sistem kontrole bezbednosti hrane u svim fazama njene proizvodnje i distribucije.

Prijem robe na predviđenom mestu za istovar, kontrola na osnovu prateće dokumentacije:

Kontrola i stupanje u dalji proces – Filtriranje meda:

U skladu sa najnovijom tehnologijom, cisternom od 23 tone  – Homogenizacija meda:

Automatska pakerica -Formira kesicu iz rolne folije, odmerava i puni materijal koji se pakuje, zavaruje i odseca punu kesicu:

Magacin gotovih proizvoda:

Visit Us On Facebook